Vi Kan Lära Oss Av Historia

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder ”man lär sig av sina misstag”. Detta ordspråket har alltid ansetts som högst individuellt och betyder att man ska kolla tillbaka på sina egna misstag för att se till så att man inte gör om samma misstag om och om igen. Men kollar vi på ett bredare perspektiv så kan vi se att detta gäller även historien.

 

I med att världen och självmedvetna människor funnits under ett sådant långt tidsspann så kan vi även se att världen har genomgått flera cykler av samma mönster. Vi ser till exempel att den främlingsfientliga flanken har vuxit starkt de senaste åren och det bär likheter med upptakten till andra världskriget. Som tur är så har denna fruktansvärda historia satt sina spår och vi ser idag ett stort och högljutt motstånd mot detta beteende.

Hjälpmedel för att lära sig om historia

Om man inte är den typen av person som gillar att läsa långa böcker så finns det väldigt många olika alternativ till att lära sig.

 

Kollar vi på den branschen som har utvecklats tack vare den teknologiska utvecklingen som sker i samhället nu, spelbranschen, så ser vi att många har valt att fokusera sina spel kring verkliga händelser. Detta har lett till att man antingen får spela ut ett helt krig, som är helt i linje med verkligheten, eller så får man ta på sig uppdraget att stoppa ett krig genom att ändra sagda historia. Detta gör att man kommer få en förståelse för bakomliggande faktorer för händelsen och vad det egentligen var som hände. Dessa spelen finns att hitta i fysisk form som brädspel men de finns också tillgängliga på internet genom nätcasinon eller diverse hemsidor för onlinespel.

 

Ta vara på informationen som finns

Även om det är väldigt svårt för historien att upprepa sig i exakt samma anda så måste man inse att man kan lära sig utav den genom att studera de olika elementen som finns bakom en historia. Oftast så läser man bara vad som ledde fram till en händelse och sedan skippar man fram till hur det slutade. Detta gör att man missar små detaljer som kan ha triggat en viss effekt, en så kallad ”fjärilseffekt”, som kan ha lett till stora förändringar. Genom att studera hela historien så kan man därför lokalisera vissa tendenser som man kan se även än idag och därför göra andra uppmärksamma på att historien håller på att återupprepa sig. Detta gör att man måste ta tjuren i hornen och stoppa den innan det sätter igång något ännu värre.

 

Ta inte historien för givet

Det är många som tänker att historia är just det, historia, det är något som ligger i dåtiden. Det kommer alltså inte att hända igen. Men vi ser att det finns tendenser till att historien kan återupprepa sig och genom att veta sin historia kan man därför se till att uppmärksamma vad det är som försiggår och att man kan göra något åt det innan det är för sent.

Historien om spel i USA<<

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.