USA under världskrigen

USA var en aktiv deltagare under första världskriget. Landet klev dock in först 1917, när kriget officiellt hade pågått under tre år. USA var en del av den så kallade ententen, tillsammans med bland annat det brittiska imperiet, Frankrike och Italien. Där ersatte man Sovjet som drog sig ur på grund av den pågående ryska revolutionen. Man slogs mot de så kallade centralmakterna, där Tyskland, Österrike-Ungern, Osmanska riket och Bulgarien ingick. USA:s inträde blev avgörande för kriget, då de förde in över en miljon soldater i Europa. När tyskarna stötte på dessa på västfronten började deras reserv tryta och centralmakterna fick till slut erkänna sig besegrade. En revolution skedde i Tyskland och de utlyste sedermera vapenvila.

En anledning till att USA anslöt till kriget var det så kallade ubåtskriget. Tyskarna såg sin chans att även strida till sjöss och röjde inledningsvis stor framgång. När tyskarna till slut började sänka handelsskepp och döda civila började USA:s president Woodrow Wilson reagera. Droppen blev till slut när även amerikanska skepp började sänkas. Då tog USA sin chans samtidigt som Sovjet gick ur kriget. En annan anledning var att USA hade finansierat både Frankrike och Storbritannien med stora lån. Om dessa nationer skulle förlora kriget var risken överhängande att pengarna aldrig skulle betalas tillbaka. Entrén lär dock ha varit motvillig och president Wilson var noga med att poängtera att man inte stöttade ententen, bara hjälpte den.

USA under andra världskriget

Även under andra världskriget kom USA in i striden sent och även den här gången skulle stormakten komma att få en nyckelroll. Den här gången fick man om möjligt ännu större inflytande på krigsslutet än under första världskriget. När Franklin D. Roosevelt valdes till president för tredje gången i januari 1941 var det med en medvetenhet om att läget ute i världen var oerhört allvarligt och att utgången av kriget troligen skulle få stor påverkan på mänsklighetens framtid. Roosevelt var tidig med att varna för nazismens konsekvenser och hade egentligen velat gå in och hjälpa de allierade tidigare men isolationismen var påtaglig i USA och många tyckte att det var något som européerna kunde syssla med.

USA kliver in i kriget

Många amerikaner tyckte att landet blev lurade in i första världskriget och ville inte gå in i samma fälla en gång till. Roosevelt med flera kämpade dock för att bryta denna isolationism. Judeförföljelsen var något som började få många att tänka om men USA skulle komma att stå utanför ett tag till. I september 1940 tecknade landet ett avtal med britterna att börja förse dem med förnödenheter. USA fick i gengäld tillgång till ett antal brittiskt ägda sjö- och flygbaser. Det blev ramaskri i stora delar av landet och många fasade för vad som skulle hända med alla unga amerikanska män. USA var nu officiellt en del av andra världskriget. I augusti möttes Roosevelt och Churchill och utfärdade den så kallade Atlantdeklarationen.

Striden mot Japan

USA utkämpade stora delar av kriget mot Japan, som stod på tyskarnas sida i andra världskriget. I december 1941 utfärdade Japan kodmeddelandet “Östliga vindar, regn”, med ordern om att anfalla den amerikanska flottbasen Pearl Harbor utanför Hawaii. Det var här rooseveltadministrationen bestämde sig för att ansluta sig till kriget “på riktigt” och förklarade krig mot japanerna. Efter bomberna och USA:s utspel förklarade nazityskland krig mot ännu en nation, USA. Flygattacken förstörde mängder av amerikanskt krigsmateriel och dödade dessutom över 2 000 militärer och 57 civila. USA lyckades sedermera hejda japanerna vid flera viktiga sjöslag i Stilla Havet. Den stora hämnden skulle dock komma precis vid krigsslutet, i augusti 1945. USA fällde då atombomber över städerna Hiroshima och Nagasaki.

USA:s roll i krigsslutet

Ordern att fälla atombomberna över Hiroshima och Nagasaki utfärdades av den nya presidenten Harry S. Truman. Bomberna dödade 90 000 − 166 000 respektive 60 000 − 80 000 människor i städerna och är fortfarande den enda gången kärnvapen har använts i krig. De stora dödssiffrorna tillsammans med det faktum att tyskarna redan var besegrade gjorde att USA fick utstå enorm kritik för anfallen. Däremot skulle man ha en viktig roll för att till slut besegra Tyskland. Man lyckades stoppa tyskarna i Nordafrika och sedermera Italien, vilket gjorde att Mussolini störtades och Italien bytte sida. Amerikanska trupper var även med och landsteg i Normandie, den viktigaste händelsen för krigets slut. Här lyckades de allierade driva ut tyskarna ur Frankrike och befriade så småningom hela landet.

 

Rekonstruktionen och den förgyllda åldern<< >>Las Vegas – Den krångliga vägen till att bli spelandets huvudstad

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.