Självständighetsförklaringen

Självständighetsförklaringen är ett av de mest kända och betydelsefulla dokumenten i USA:s historia. Men vad står egentligen däri? Hur gick det till när det kom till? Vem författade det? I denna artikel ska vi ge dig en snabbguide till den amerikanska självständighetsförklaringen. Vi börjar med lite bakgrundsfakta. Efter att Nordamerika hade koloniserats av engelsmän och fransoser utvecklades olika kulturer i nord och syd. I det som idag är norra USA levde man av jakt, fiske och jordbruk, medan man i syd byggde stora plantage där slavar från Afrika arbetade. Man levde över hela USA relativt självständigt i relation till England men var fortfarande en lydstat under landet, vilket alla från början inte var helt nöjda med.

Med tiden blev kolonierna rika på sina verksamheter, varav en betydande del avtvingades som skatt till England. Detta var en av de frågor som orsakade konflikten som skulle utmynna i USA:s självständighet. England var en absolut monarki och målet med kolonierna för kungahusets del var att vinna så mycket i materiell rikedom som möjligt. När skatterna höjdes till en nivå som var oacceptabel för bosättarna, började det att protesteras. Om de skulle betala skatt borde de också representeras i parlamentet, menade de. Till slut eskalerade situationen i en konflikt som brukar kallas det amerikanska frihetskriget och som pågick mellan 1775 och 1783. Kriget resulterade i att England drog sig tillbaka och USA blev ett självständigt land med en egen regering.

Författandet av självständighetsförklaringen

År 1776, bara ett år in i kriget, förklarade sig USA självständigt i relation till England och självständighetsförklaringen författades. Vad som stod i den var revolutionärt för tiden: alla människor är skapade till jämlikar, alla människor har rätt till liv, frihet och sökandet efter lycka samt att regeringen ska väljas och tillsättas av folket. Man hade dessutom, enligt dokumentet, rätt att avsätta en regering som missköter sig. Förutom detta räknades en lång rad förbrytelser som den engelska kungen hade gjort sig skyldig till gentemot det amerikanska folket. Med grund i vad som stod i detta dokument författades senare den amerikanska konstitutionen. Det var alltså det första formella dokument på vägen mot skapandet av USA som ett eget land.

Dokumentets författare

Självständighetsförklaringen skrevs av Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams. Franklin var diplomat, vetenskapsman, uppfinnare och författare. John Adams var statsman och Jefferson filosof, jordägare, arkitekt och bland mycket annat även han statsman och senare USA:s tredje president i ordningen. Alla tre satt i den andra kontinentalkongressen och fick av denna uppdraget att skriva dokumentet som skulle bli den amerikanska självständighetsförklaringen. Den största delen av dokumentet skrevs av Jefferson. Han lät sig inspireras av filosofen John Lockes idéer så till den grad att många formuleringar i självständighetsförklaringen är närmast identiska med Lockes. I argumentationsdelen av texten togs stora delar bort av kontinentalkongressen, då Jefferson gick till attack mot det engelska folket och dess parlament. Man lät bara kritiken mot kungen stå kvar.

Rasistiska detaljer i dokumentet

Den 5:e juli kunde BBC rapportera att Facebooks regler mot hate speech gjorde att en uppladdning av dokumentet på sidan togs bort. Det var en paragraf i vilken det står om “indian savages” som hade gått emot Facebooks principer. Jefferson, liksom de flesta av de brittiska kolonisatörerna på den tiden, hade en väldigt problematisk syn på de amerikanska urinvånarna. Facebook ångrade sedan sitt beslut, då det hela rörde sig om ett historiskt dokument med spår från den kontext det uppstod i. Det belyser dock en intressant aspekt av den amerikanska självständighetsförklaringens tid, vem den representerade och fortsätter att representera. Det kommer för alltid stå “indian savages” i originaldokumentet och amerikanska urinvånare lever med följderna av den här typen av rasism än idag.

Sammanfattning

Den amerikanska självständighetsförklaringen är ett dokument som författades 1776 och det av framför allt en man: Benjamin Franklin, som senare skulle bli USA:s president. Han var också en av de som senare skulle signera den amerikanska konstitutionen, vilken till stora delar baserades på självständighetsförklaringen. Dokumentet kom till som ett yttersta resultat av en lång serie händelser i vilka England förvaltade sina amerikanska kolonier på ett sätt som inte var tillfredsställande för de som bodde där. I ett långt krig, i vilket inte bara England och kolonierna, utan också bland andra Frankrike, Spanien och Holland deltog, lyckades till slut USA bryta sig loss från England och bli ett självständigt land. Självständighetsdeklarationen är denna händelses sigill.

 

 

Amerikanska revolutionen<< >>Den federalistiska eran

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.