Introduktion till USA

Välkommen till vår sajt om USA:s historia och självständighet. Här kan du läsa mycket och bra information om allt kring USA och landets historia. När och var detta stora lands historia börjar är inte helt enkelt att reda ut men vad vår sajt kan bjuda dig på är USA:s verklighet, då som nu, och nog är det ändå ett intressant land. Vi vill ge dig lättläst men ändå intressant information om detta stora och expanderande land och hur det blev till det land det är idag. Själva landet är ungt men människor har bott i området sedan förhistorisk tid, vilket är bland annat varför USA:s historia intresserar så pass många. Visste du att för omkring 10 000 år sedan började människor bli bofasta i landet i samband med att de lärde sig odla jorden? Detta och mycket mer kan du läsa om på vår sajt.

Vår sajt ger dig historien till det som vi idag kallar för USA och som kan sägas började bildas år 1492 när Christofer Columbus gjorde sin första resa till landet. Hans mål var att nå Indien men istället hamnade han ovisst om detta i en annan världsdel och när han stötte på de bofasta kallade han dem för indianer. Visste du att det dröjde till år 1607 då framförallt brittiska kolonisatörer bosatte sig på östkusten? De bröt sig loss från England och utropade det nya landet som sitt eget. I omkring 100 år bildade de 13 stycken kolonier och ränderna på den amerikanska flaggan symboliserar dessa ursprungskolonier. Tillsammans bestod dessa områden av 2,5 miljoner engelsmän som levde och mådde gott. Detta är bara en liten del av vad du kan läsa om USA och dess historia hos oss.

Den brittiska regeringen

Dessa utvandrande engelsmän skapade egna politiska och ekonomiska system, något som inte föll den brittiska regeringen i smaken. År 1775 blev det krig mellan England och de utvandrade före detta engelsmännen. Kriget föregicks av flera händelser varav en av de kändaste är Boston Tea Party. Händelsen inträffade 16 december år 1773 då anhängare till kolonisatörerna förstörde en telast i Boston som tillhörde Brittiska Ostindiska kompaniet. Anledningen till att kolonisatörerna sänkte lasten var för att den brittiska regeringen fortfarande behöll tullen på te. Just denna specifika händelse sägs ha varit den utlösande faktorn till den amerikanska revolutionen. Revolutionen ledde i sin tur till att de brittiska kolonierna på Amerikas östkust blev självständiga, något som blev definitivt i samband med självständighetsförklaringen som skrevs år 1776. Ämnet är oerhört intressant och genom att läsa våra artiklar kan du fördjupa dig i information som denna.

Kolonierna enades

Från början var de 13 kolonierna avgränsade varandra på östkusten. Eftersom de hade en gemensam fiende i sitt forna hemland England gick de samman mot den brittiska regeringen. Konflikten ledde till väpnat krig och det som kallas för det amerikanska frihetskriget. Kriget, som alltså startade med Boston Tea Party, varade mellan åren 1775 och 1783. Trots att självständighetsförklaringen kom till år 1776 och de gamla britterna, numera amerikaner, vann en seger på slagfältet år 1781 fortsatte kriget mellan länderna. Upptakten till revolutionen startade redan på 1760-talet då Frankrike slutade vara ett hot mot de brittiska kolonierna. Storbritannien hade då stöttat kolonierna och ansåg att de skulle betala tillbaka sin skuld. Detta bidrog till att England införde höga skatter för de brittiska kolonisatörerna. Bland annat på livsmedel som just te. Eftersom de flesta kolonisatörer saknade poster i den brittiska regeringen ansåg de att lagarna inte gällde dem.

Allians med Frankrike

Från att ha varit i krig mot Frankrike blev kolonisatörerna år 1778 istället allierade med landet. Frankrike tillhandahöll både militär utrustning och pengar till amerikanerna. De brittiska kolonisatörerna, numera amerikaner, ansåg dock inte att det franska statsskicket var ett föredöme. Så småningom uppstod det även ett krig mellan Frankrike och USA, vilket resulterade i Parisavtalet år 1783. Då hade dock Amerika varit självständiga från England sedan år 1776. Thomas Paine ansåg att den enda lösningen för att kriget skulle ta slut mellan Storbritanniens och de brittiska kolonierna var självstyre. Han publicerade därför en pamflett där han rekommenderade denna lösning. Sju månader senare accepterade den brittiska kongressen förslaget som officiellt kallas Den enhälliga deklarationen av Amerikas tretton förenta stater. Sedan dess har den amerikanska befolkningen firat landets självstyre. Välkommen till vår sajt och läs mycket mer om USA:s historia och självständighet!

 

 

>>Den förcolumbianska eran

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.