Det amerikanska inbördeskriget

Mellan 1861 och 1865 pågick det amerikanska inbördeskriget. Med inbördeskrig menar man en beväpnad konflikt som utkämpas mellan två parter inom en och samma stat. Ofta rör det sig om en grupp som förtrycker en annan, eller som en konsekvens av ett maktvakuum då en härskare dör. I det amerikanska inbördeskriget, ett av de blodigaste inbördeskrigen genom historien, såg det dock lite annorlunda ut. I mitten av 1800-talet bestod USA av 34 enskilda stater. De var delade i två läger, å ena sidan fanns det de där den industriella revolutionen hade tagit fart och en högteknologisk produktion på fabriksnivå redan var igång. De stater som hade utvecklats åt detta håll var de nordliga staterna.

Å andra sidan fanns det i syd ett antal stater som fortfarande till största delen försörjde sig på jordbruk. Dessa var beroende av slavarbete och hade sedan länge slavar från Afrika. I de norra staterna hade man avskaffat slaveriet och man ville att sydstaterna skulle göra detsamma. Sydstaterna ställde sig emot denna utveckling eftersom de profiterade på slaveriet. Slaveriet blev till huvudtemat för den begynnande konflikten och var en så pass kontroversiell fråga att den riskerade att dela USA i två delar. Sydstaterna började fundera på att dra sig ur unionen och skapa en egen nation. Så ser början på den tickande bomb ut som ska komma att explodera i ett fullt utvecklat krig. Men vad fick den att antända?

Lincoln blir president och sydstaterna träder ur unionen

1860 eskalerade konflikten och det hela började med att Abraham Lincoln valdes till president. Han var mot slaveriet och som protest mot hans tillträde som president tillkännagav elva av sydstaterna att de tänkte träda ur unionen. De gav sig själva namnet Amerikas Konfedererade Stater och förklarade sig självständiga gentemot de resterande staterna. Lincoln ville till varje pris bevara hela unionen, även om det krävs våld och på så vis slutade det hela i krig mellan de två parterna. Det såg från början ut att vara avgjort, eftersom de nordliga staterna var i numerärt överläge med lite drygt det dubbla i jämförelse med sydstaterna. I norr bodde runt 21 miljoner människor, i syd bara 9 miljoner.

Krigsförloppet

Det kom dock att visa sig att det inte var självklart vem som hade maktövertaget i konflikten. Sydstaternas militära ledare var bättre utbildade än nordstaternas. Det var dessutom svårare för unionen att nå sitt mål, som var att förena landet, medan syd bara behövde hålla ut tills de tilläts utträde. På grund av dessa svåra förutsättningar blev det ett långvarigt krig. I fyra år pågick konflikten, i vilken mer än 600 000 människor dog. Kriget avslutades till slut med att syd förlorade eftersom de fått slut på krigsmaterial och pengar. Efter kriget kom sydstaterna att tas in i unionen igen och byggdes upp ekonomiskt till en nivå som motsvarade staterna i norr, den vinnande parten.

Slaveriets avskaffande

1863 förklarade president Lincoln alla slavar i sydstaterna för fria människor. Han tillkännagav också att nordstaterna var beredda att ta upp slavarna som soldater i armén. 200 000 människor lockades av detta förslag och flydde sitt liv i slaveriet för att ansluta sig till nordstaternas armé. Efter att nordstaterna hade vunnit kriget skapades nya skrivelser i författningen med tillägg för medborgerliga rättigheter. Slaveriet avskaffades officiellt och svarta människor blev nu medborgare i USA. Alla rättigheter som tidigare varit förbehållna vita, tilldelades nu också svarta människor. Det gällde även rösträtten, som bara gällde män. Det skulle dock dröja länge innan rättigheterna kom att kunna praktiseras i verkligheten och det fanns fortfarande enorma problem med rasistisk diskriminering i USA.

Krigets konsekvenser

Vad fick då det amerikanska inbördeskriget för konsekvenser? För det första förenades landet igen och förutom det redan sagda gällande slaveriet stärktes regeringens ställning gentemot de enskilda staterna. Sydstaterna byggdes upp igen och stärktes ekonomiskt och blev även de industrialiserade. USA som helhet blev till en industrination och den supermakt de är än idag. Det amerikanska inbördeskriget var det första kriget som fördes under industrialiserade betingelser, vilket framför allt hade en betydelse i det att det fördes med moderna vapen som gevär. Det var också därför som så pass många förlorade livet. I krigets slut och crescendo 1865, blev Abraham Lincoln mördad. De övriga konsekvenserna är det USA vi ser idag, som har präglats enormt mycket av detta inbördeskrig.

 

 

Expansion, industrialisering och slaveri >>Rekonstruktionen och den förgyllda åldern

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.