Amerikanska revolutionen

Med den amerikanska revolutionen menas de händelser som ledde till att de tretton brittiska kolonier som England styrde över i Nordamerika blev självständiga och USA uppstod. Revolutionen ägde rum under 1763, alltså över tjugo år innan franska revolutionen, vars revolutionärer inspirerades av den förra. Den ägde rum under det krig som brukar betecknas som det amerikanska frihetskriget, som pågick under 1775 och 1783. 1776 kom den amerikanska självständighetsförklaringen till och 1781 brukar man räkna som det år då kriget vanns av självständighetssidan. Denna historiska händelse kom att betyda mycket, både på plats och i andra delar av världen. Fram tills nu hade man varit lydstater under Storbritannien, som var en monarki, men inte längre.

Istället började idéer om republikanism och demokrati att spridas över kontinenten, vilket gjorde att många sociala hierarkier som hade ärvts ned genom generationerna började gnissla i fogarna. Det skulle dock dröja en lång tid innan vad man kan kalla en verklig demokrati uppstod i USA, inte minst på grund av det långa och fortgående förtrycket mot svarta. Det hela började redan på 1760-talet, då Frankrike lade ner sitt militära hot mot de amerikanska kolonierna. Kolonierna hade i och med detta tid och möjlighet att organisera sig och ställa samman en revolution mot moderlandet. Dessutom införde England en rad tunga skatter för det försvar som hade behövts mot Frankrike. Det var inte populärt i kolonierna.

Kriget bryter ut

Efter att tunga skatter hade införts från Englands håll, som var menade att betala kostnaderna för försvaret mot Frankrike, bröt våldsamma protester ut. Från koloniernas håll tyckte man att det var illegitimt, eftersom man saknade representation i parlamentet i England. I Boston bröt stridigheter ut och England svarade med att skicka dit militär för att slå ned protesterna. De allra flesta amerikaner var för amerikansk självständighet – dessa kallade sig för patrioter – men det fanns också några som ville fortsätta att vara en koloni till Storbritannien. Mellan ungefär 15 och 20 procent av den amerikanska befolkningen var detta och de brukar benämnas som lojalister. Det blev till slut som patrioterna ville och USA blev ett självständigt land.

Upplysningsfilosofin och kontakten med Frankrike

Både materiellt och andligt var kopplingen till Frankrike viktig för patrioterna i deras kamp mot Storbritannien. De skickade såväl militär utrustning som pengar och förutom detta kom många av de idéer som inspirerade revolutionärerna från Frankrike. Just som under franska revolutionen var upplysningsfilosofin viktig och namn som Rousseau, Montesquieu och Diderot spelade en stor roll för de idéströmningar som backade upp kriget. Man tyckte inte längre det var legitimt med absolut monarki, utan man ville nu ha en republik med president. Eftersom Frankrike vid den tiden var en absolut monarki fanns det en del inre stridigheter mellan de allierade. Kriget slutade i det så kallade Parisavtalet, som är ett fredsavtal mellan USA och England och en förutsättning för den förras självständiga existens.

Självständighetsförklaringen

På engelska kallas den United States Declaration of Independence, självständighetsförklaringen. Det är ett av världens mest berömda och genom tiderna med betydelsefulla dokument. Det finns i sin helhet i original bevarat i The National Archives, NARA. Det kom till 1776 och författades av Thomas Jefferson, John Adams och Benjamin Franklin. Till stor del är de principer som uttrycks i dokumentet inspirerade av den engelske filosofen John Locke, som brukar ses som liberalismens urfader och har varit inflytelserik för empirismen. I dokumentet förklarar sig USA självständigt i relation till Storbritannien. Det står också om andra berömda principer, som att var och en är född fri och har rätt till liv, frihet och att söka efter lycka.

USA efter revolutionen

Den första gången som den amerikanska självständighetsförklaringen lästes upp var 1776 i Philadelphia utanför Independence Hall. Enligt vissa källor ska också den amerikanska flaggan ha hissats för allra första gången, dock är det oklart om detta verkligen hände. Sedan dess är den 4:e juli USA:s nationaldag, vilket är en viktig högtidsdag på många håll i landet. Den amerikanska revolutionen har blivit en symbol för landet, av förklarliga skäl, och dessutom en viktig historisk händelse för resten av världen. Det var dock en befrielse bara för vissa. Slaveriet kom inte att avskaffas förrän i slutet av 1800-talet och förtrycket av den svarta delen av befolkningen avslutades dessutom inte där. Det finns en lång väg kvar till frihet för alla i USA.

Koloniseringen av Amerika<< >>Självständighetsförklaringen

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.