USA under världskrigen

USA var en aktiv deltagare under första världskriget. Landet klev dock in först 1917, när kriget officiellt hade pågått under tre år. USA var en del av den så kallade ententen, tillsammans med bland annat det brittiska imperiet, Frankrike och Italien. Där ersatte man Sovjet som drog sig ur på grund av den pågående ryska […]

Rekonstruktionen och den förgyllda åldern

Mark Twain och Charles Dudley Warner myntade begreppet the Gilded Age, den gyllene tidsåldern, och de gjorde detta i boken med samma namn från 1873. Det var en bok som inte var särskilt framgångsrik, något man måste säga att tiden för den amerikanska ekonomin var. Boken kritiserade den amerikanska demokratin under den tiden. Twain var […]

Det amerikanska inbördeskriget

Mellan 1861 och 1865 pågick det amerikanska inbördeskriget. Med inbördeskrig menar man en beväpnad konflikt som utkämpas mellan två parter inom en och samma stat. Ofta rör det sig om en grupp som förtrycker en annan, eller som en konsekvens av ett maktvakuum då en härskare dör. I det amerikanska inbördeskriget, ett av de blodigaste […]

Expansion, industrialisering och slaveri

Till att börja med bestod de brittiska delarna av USA av de östligaste delarna av kontinenten och resten ägdes av Spanien. När USA blev självständigt från Storbritannien och började agera som ett eget land, och de 13 staterna kunde i och med Parisavtalet, som slöt freden mellan de två krigande länderna, expandera till och med […]

Den federalistiska eran

Den första presidenten som tillsattes i USA, efter att landet hade enats och blivit självständigt gentemot England, var George Washington. John Adams, statsman och en av författarna till självständighetsförklaringen, utsågs till vicepresident. Innan Washington blev president var han militär och ledde sina trupper till vinst mot engelsmännen i den amerikanska revolutionen. Efter detta hade han […]

Självständighetsförklaringen

Självständighetsförklaringen är ett av de mest kända och betydelsefulla dokumenten i USA:s historia. Men vad står egentligen däri? Hur gick det till när det kom till? Vem författade det? I denna artikel ska vi ge dig en snabbguide till den amerikanska självständighetsförklaringen. Vi börjar med lite bakgrundsfakta. Efter att Nordamerika hade koloniserats av engelsmän och […]

Amerikanska revolutionen

Med den amerikanska revolutionen menas de händelser som ledde till att de tretton brittiska kolonier som England styrde över i Nordamerika blev självständiga och USA uppstod. Revolutionen ägde rum under 1763, alltså över tjugo år innan franska revolutionen, vars revolutionärer inspirerades av den förra. Den ägde rum under det krig som brukar betecknas som det […]

Koloniseringen av Amerika

År 1492 var Christopher Columbus på en upptäcktsresa med ett enda mål – att hitta Indien. Han stötte på ett stycke land och trodde att han hade nått sitt mål men i själva verket hade han nått en ö i Västindien och öppnat dörren på glänt för den europeiska koloniseringen av Amerika. Ungefär 15 år […]

Den förcolumbianska eran

Med den förcolumbianska eran syftar man på tiden i Nord- och Sydamerika innan den europeiska koloniseringen av kontinenterna. Namnet på eran ger en direkt hänvisning till när den tog slut: vid Christopher Columbus landgång i Nordamerika 1492. Då började en ny tid för den här delen av världen. Från sen stenålder, då människor tog sig […]